Nyttige linker

Oversikt over nyttige nettsider finner du under.

Satser, kurser ol.

Konsumprisindeks
Oslo Børs
RISK register
Satser for skatt og naturalytelser
Særavtale for reiser innenlands for statens regning
Særavtale for reiser utenlands for statens regning
Valutakurser